Projekty w trakcie realizacji

Poszukiwacze zaginionych inicjatyw

by admin admin Brak komentarzy

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” [RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18]

 

Projekt  realizowany przez Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” w partnerstwie z Fundację Nauka dla Środowiska i  Fundacją Pod Aniołem, w okresie 01.01.2019 roku – 31.12.2021.
Obszar realizacji: Gmina Choszczno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Boleszkowice, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce, Gmina Czaplinek, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Człopa, Gmina Mirosławiec, Gmina Wałcz, miasto Wałcz, Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina Bielice, Gmina Warnice.

 

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:

wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 6 liderów i grup mieszkańców (po 5 osób) z obszarów z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne z mieszkańcami, organizacja dwóch szkoleń miejscowych  i dwóch szkoleń wyjazdowych, realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin objętych Projektem.

 

Cel główny:

 

Kwota dofinansowania:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202

 

Więcej informacji:

www.spolecznarewitalizacja.pl

 

 

SZOWES-OWES w regionie koszalińskim

by admin admin Brak komentarzy

SZOWES-OWES w regionie koszalińskim [RPZP.07.03.00-32-K003/18-00]

 

Obszar realizacji projektu:

– teren powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

 

Okres realizacji:

od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku.

 

Cel główny projektu:

Przyczynienie się do rozwoju sektora ekonomii społecznej i wzrostu jego znaczenia w gospodarce poprzez zwiększanie osiąganych zysków, wzrost zatrudnienia i specjalizację w danej branży.  Planujemy to osiągnąć poprzez utworzenie 58 nowych miejsc pracy w PES, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 100 PES oraz wsparcie 600 osób fizycznych w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS/PES.

 

Cele szczegółowe:


Kwota dofinansowania Projektu z UE:  9 918 812,86 zł


Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji:

www.szowes.pl

SZOWES – OWES w regionie szczecineckim

by admin admin Brak komentarzy

SZOWES – OWES w regionie szczecineckim [UDA-RPZP.07.03.00-32-K002/18]

 

Obszar realizacji:

– teren regionu szczecineckiego tj. powiatów wałeckiego ,drawskiego ,szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego.

 

Okres realizacji:

– od 01.05.2019 r. do 30.04.2023 r.

 

Cel główny:

utworzenie 60 nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, wzmocnienie konkurencyjności i zdolności rozwojowych 60 podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie szczecineckim oraz wsparcie 500 (w tym 300 kobiet) osób fizycznych w regionie szczecineckim (w tym 250 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [w tym 150 kobiet], w tym

50 osób z niepełnosprawnością [w tym 30 kobiet]) w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego / podmiotu ekonomii społecznej.

 

Cele szczegółowe:

dzięki animacji lokalnej OWES w regionie szczecineckim do 30.04.2023 roku 21 środowisk lokalnych przystąpi do wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej 21 grup inicjatywnych wypracuje założenia do utworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej; dzięki usługom OWES w regionie szczecineckim 500 osób oraz 21 grup inicjatywnych i 60 podmiotów ekonomii społecznej zwiększą swoją wiedzę, zwiększą swoją konkurencyjność i zostaną przygotowane do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne i/lub zatrudnienia 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych do 30.04.2023r. Dzięki dotacjom i wsparciu pozafinansowym w regionie koszalińskim do 30.04.2023 r. powstaną w przedsiębiorstwach społecznych 60 nowych, stabilnych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Kwota dofinansowania Projektu z UE: 10 131 599,31 zł

Działania OWES współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji:

www.szowes.pl