O nas

Fundacja Pod Aniołem swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku w Dobrzanach, przy salkach katechetycznych parafii pw. Św. Michała Archanioła, stad została zaczerpnięta nazwa Fundacji.

Celem fundacji jest między innymi promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społeczno-gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych, w tym osób z niepełnosprawnością.

Fundacja podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz lokalnych społeczności, głównie na obszarze powiatu stargardzkiego, choszczeńskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i gryfińskego oraz miasta Szczecin, gdzie od 2015 r funkcjonuje główne biuro Fundacji.

Główna aktywność fundacji koncentruje się wokół ekonomii społecznej, wspierania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo.

Z naszych oddziaływań animacyjnych, doradczych i edukacji nieformalnej, korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Fundacja realizuje obecnie szereg projektów skierowanych na reintegracje społeczną oraz dla osób wykluczonych społecznie.

„dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe”

Realizowane projekty

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”;

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecińskim;

„Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego”;

„Klub Pracy – kompleksowy program aktywizacji społecznej”;

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”;

Projekty zrealizowane:

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim”;

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”;

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim”;

„Aktywni zawodowo!”;

„TAKI JAK JA – Kampania społeczna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”;

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego”;

„KIS Pod Aniołem”;