SZOWES-OWES w regionie szczecińskim

SZOWES-OWES w regionie szczecińskim [RPZP.07.03.00-32-K001/19-00]

 

Obszar realizacji projektu:

 

Okres realizacji:

od 01 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku.

 

Cel główny projektu:

 

Cele szczegółowe: