Kooperatywa Łaźnia

Od 2015 r. działa Kooperatywa Łaźnia – kawiarnia społeczna z salami warsztatowymi i szkoleniowymi, w których realizowane są projekty aktywizujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz integrujące lokalną społeczność.

Kooperatywę tworzą:

 • Fundacja Pod Aniołem robiąca niezwykłe rzeczy z niezwykłymi ludźmi na rzecz aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności.
 • 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. wspierająca rozwój organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • 4COOP prowadząca szkolenia, doradztwo specjalistyczne i agencję zatrudnienia oraz rozwijająca usługi turystyki społecznej.

OTWARTE MIEJSCE SPOTKAŃ
Kooperatywa Łaźnia otwarta jest dla wszystkich, którym bliskie jest zaangażowanie obywatelskie, sztuka, design, rzemiosło, muzyka, kultura i odpowiedzialny biznes. Dla ludzi, organizacji i przedsiębiorstw, które współdziałają, by razem tworzyć miejsce, w którym w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze można realizować nawet najbardziej niezwykłe pomysły.

 • Wspólne projekty
  Łaźnia wyrosła z chęci integrowania ludzi i aktywizowania ich do zespołowych działań – razem tworzymy to miejsce i stale zmieniamy jego kształt.
 • Radosne inicjatywy
  Łaźnia łączy pasjonatów i zapaleńców – grupy offowe poza głównym nurtem, które nie boją się marzyć i zmieniać świat.
 • Trudne wyzwania
  Łaźnia kumuluje projekty, które w innych miejscach spotykają się z odrzuceniem – tutaj znajdujemy dla nich rozwiązania
 • Biznesowe działania
  Łaźnia to przestrzeń, w której można robić to, co się kocha, a jednocześnie przekuwać pomysły w biznes.