Poszukiwacze zaginionych inicjatyw

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” [RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18]

 

Projekt  realizowany przez Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” w partnerstwie z Fundację Nauka dla Środowiska i  Fundacją Pod Aniołem, w okresie 01.01.2019 roku – 31.12.2021.
Obszar realizacji: Gmina Choszczno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz, Gmina Trzcińsko-Zdrój, Gmina Boleszkowice, Gmina Lipiany, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce, Gmina Czaplinek, Gmina Kalisz Pomorski, Gmina Wierzchowo, Gmina Złocieniec, Gmina Człopa, Gmina Mirosławiec, Gmina Wałcz, miasto Wałcz, Gmina Banie, Gmina Cedynia, Gmina Mieszkowice, Gmina Widuchowa, Gmina Bielice, Gmina Warnice.

 

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:

wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 6 liderów i grup mieszkańców (po 5 osób) z obszarów z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne z mieszkańcami, organizacja dwóch szkoleń miejscowych  i dwóch szkoleń wyjazdowych, realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin objętych Projektem.

 

Cel główny:

 

Kwota dofinansowania:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202

 

Więcej informacji:

www.spolecznarewitalizacja.pl