TAKI JAK JA – Kampania społeczna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

„TAKI JAK JA – Kampania społeczna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych”

 

Fundacja Pod Aniołem wspólnie z Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północną Izbą Gospodarczą i Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w miesiącach sierpień–listopad organizować będzie w różnych miejscach Szczecina, Koszalina i Świnoujścia spotkania dla pracodawców.

Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat korzyści i specyfiki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przybliżona zostanie wiedza na temat warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu.

W ramach kampanii powstały spoty prezentujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Bohaterami spotów pokazujących dobre praktyki są: Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań, „4C Centrum Ekonomii Społecznej” i PDC Logistics.

Potrzebne są działania, które uświadamiałyby społeczności, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i  jej udziału w życiu społecznym. Bardzo często brak wiedzy o niepełnosprawności stanowi dużą barierę  związaną z decyzją pracodawcy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Chcemy to zmienić, propagując wiedzę na temat zatrudniania i zarządzania osobami z niepełnosprawnością. Naszym celem jest zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i promowanie wiedzy
o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnościami funkcjonują aktywnie, są często zdeterminowane i samodzielne, posiadają przyjaciół, są radośni, pełni marzeń, pasji i odwagi. Nadto są ambitni, lojalni i dbają o swoje miejsce pracy lub nauki, chcą się uczyć i rozwijać.

Materiały kampanii będzie można zobaczyć i usłyszeć za pośrednictwem mediów oraz stron i profili społecznościowych partnerów społecznych i biznesowych kampanii takich jak: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północna Izba Gospodarcza i Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Kooperatywa Łaźnia, 4 COOP, Uszyte I., INTERGACJA.ORG tworzona przez Fundację Integracja i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Projekt finansowany jest ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Kwota dofinansowania: 100 000 PLN